Ministranci

Ministrant (od łac. ministro, ministrare , a więc służyć, posługiwać, pomagać) to osoba posługująca przy celebracji Mszy Świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (błogosławieństw, pogrzebów, nabożeństw itp.). Ministranci są wiernymi świeckimi, którzy asystują kapłanom. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji.

„Bycie ministrantem to swoistego rodzaju wyróżnienie i zaszczyt. To właśnie ministranci mają możliwość bycia bardzo blisko Ołtarza i Chrystusa. Mogą też czynnie brać udział w Mszy Świętej. Bycie ministrantem to także inne zalety: dla ducha i dla ciała. Dla ducha – sobotnia formacja, a dla ciała – wspólne wycieczki oraz inne formy aktywności fizycznej. Jak widać, same zalety”. (Mariusz – animator)

Ministrantem w Wadowicach był niegdyś Sługa Boży, Papież Jan Paweł II, o czym sam wspomniał podczas wizyty w tym mieście w 1999 r. Podczas jednego ze spotkań z rzymskimi ministrantami w 2001 r. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział m.in., że „służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą”. Nawiązał również do stroju ministranckiego, mówiąc, że jest on „strojem szczególnym, przypominającym szatę chrzcielną”. Przypomniał również, że „chrzest stanowi punkt wyjścia (…) prawdziwej funkcji liturgicznej, która stawia was [ministrantów] obok biskupów, kapłanów i diakonów”. Papież zwrócił również uwagę na uprzywilejowane miejsce ministrantów podczas nabożeństw liturgicznych. „Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym” – mówił. Zaznaczył też, że ministranci podczas Mszy św. nie są „tylko  pomocnikami księdza proboszcza”, ale przede wszystkim „sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana”.

Zbiórki ministranckie odbywają się w salce w soboty o godz. 9.00, a liczba ministrantów oscyluje wokół 30 osób.

Osoba kontaktowa – ks. prob. Józef Więcek