Górnicy

Cała górnicza brać obchodzi swoje święto 4 grudnia. Także  w naszej parafii w tym dniu odprawiana jest uroczysta Msza Święta. Barbórkowy poczet sztandarowy tworzą niezmiennie górnicy: A. Bubrowski, R. Leszczyński i G. Polok. Górniczo-parafialny sztandar w tym roku (*2009) osiągnął pełnoletność, czyli dwadzieścia jeden lat. Przy tej okazji zatem udało się nam ufundować gablotę, w której odtąd na stałe będzie on przechowywany. Po Mszy Świętej dzięki życzliwości księdza proboszcza, wspólnie świętowaliśmy i przeżywaliśmy nasze górnicze święto w parafialnej salce. Ta z kolei odtąd nazywana będzie salką Świętej Barbary.

Zachęcamy wszystkich górników naszego osiedla do wspólnego świętowania w tym dniu. Górnicza brać włącza się również w uroczystości i inicjatywy, jakie pojawiają się w naszej parafii. Niosą baldachim na procesjach, pomagają przy stawianiu ołtarzy w Boże Ciało. Włączają się co roku w Parafiadę, wspomagając finansowo konkursy i turnieje.

Zachęcamy bardzo serdecznie wszystkich górników naszej parafii (mundurowych i niemundurowych), żeby dołączyli do nas, by nasza patronka św. Barbara wypraszała coraz większej liczbie górników potrzebne dla nich łaski.

Szczęść Boże!

Osoba kontaktowa – ks. prob. Józef Więcek oraz Marian Głowala