Dzieci Maryi

Dzieci Maryi to grupa zebrana przy osobie Maryi Niepokalanie Poczętej, zrzeszająca dzieci (w większości dziewczęta). Nazwa wspólnoty wskazuje na bliskie pokrewieństwo jej członków z samym Bogiem –skoro dzieci uznają za matkę Pannę Maryję, Matkę Syna Bożego, są braćmi i siostrami Pana Jezusa. Dzieci Maryi w czasie liturgii winny być jak najbliżej ołtarza – w bardzo bliskim jego sąsiedztwie, a więc przy Jezusie, tak jak Maryja. To coś w rodzaju straży przybocznej czy weselnego orszaku Jezusa –Oblubieńca (jak ewangeliczne panny z lampami). Ich celem jest szerzenie kultu Maryi w parafii i wzrastanie w świętości za przykładem, jaki nam pozostawiła. Siły do tego czerpią z cotygodniowych spotkań, na których pogłębiają swoją wiarę przez modlitwę, a także przez śpiew i zabawę.

Świętem dla Dzieci Maryi jest 8 grudnia, uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zewnętrznym znakiem przynależności do grupy Dzieci Maryi jest Cudowny Medalik z wizerunkiem Niepokalanej. Powstanie wspólnoty Dzieci Maryi w kościele powszechnym zawdzięczamy św. Katarzynie Labouré. To właśnie jej w 1835 r. Maryja oznajmiła, że chce, aby powstała taka wspólnota, której będzie udzielała wiele łask. Siostra Katarzyna opowiedziała swojemu spowiednikowi o żądaniu Najświętszej Maryi Panny i zrobiła wszystko, aby prośba Matki Bożej została spełniona. Powstało stowarzyszenie młodych dziewcząt, zjednoczonych wspólną czcią dla Matki Bożej. W 1847 r. wspólnota ta została włączona do rzymskiej Sodalicji Mariańskiej prowadzonej przez Jezuitów.

Spotkania Dzieci Maryi w naszej parafii odbywają się w każdą sobotę o godzinie 10.00.

Oficjalna strona Dzieci Maryi Archidiecezji Katowickiej -> www.dziecimaryi.pl

Osoba kontaktowa – ks. Damian Szostok