Czciciele Świętego Ojca Pio

„Grupy modlitwy to dar, który pozostawił nam Ojciec Pio.
Zostały one założone, aby być na świecie jaśniejącymi pochodniami”
(Święty Jan Paweł II)


Grupy modlitwy zaczęły powstawać w związku z apelami papieża Piusa XII w obliczu potrzeb duchowych ówczesnego społeczeństwa. Ojciec Pio, pokorny kapucyn z San Giovanni Rotondo, znając wartość i konieczność modlitwy, przyjął apel papieża i zainicjował powstanie „Grup Modlitwy”, aby modlitwą zwyciężać zło na świecie. Pierwsze grupy modlitwy ojca Pio powstałe we Włoszech w 1947 roku , są obecne dzisiaj w 34 krajach świata, skupiają około pól miliona osób. Zapewniają one swoim członkom rozwój duchowy i formację. Ich założyciel nakreślił następujący program duchowy: „Jeśli jesteście moimi dziećmi, módlcie się co wieczór w gronie rodzinnym. Odmawiajcie święty różaniec ku czci Madonny. Raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie różaniec , uczestniczcie pobożnie we Mszy świętej, słuchajcie i rozważajcie słowo Boże i żyjcie nim; przystępujcie do Komunii Świętej, adorujcie jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie.” Grupy Modlitwy, jak je określał sam Ojciec Pio, są szkołami wiary, ogniskami miłości,  w których przebywa sam Chrystus, gdy ich członkowie gromadzą się na modlitwę, braterską ucztę miłości pod kierunkiem swych pasterzy i kierowników duchowych.

Zgodnie z obowiązującym statutem członkowie Grupy kierują się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio takimi jak:

* pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła Katolickiego

* posłuszeństwo papieżowi i biskupom,
których rzecznikiem duchowym jest kapłan-dyrektor mianowany przez biskupa diecezjalnego

* życie zgodne z wiarą

* czynne uczestnictwo w życiu liturgicznym i sakramentalnym

* praktykowanie czynnej miłości niosącą ulgę cierpiącym i potrzebującym

* obecność w społeczności ludzkiej przez czynną miłość zgodnie z nauką społeczną kościoła.
Obecnie w Polsce działa ponad 200 Grup. W naszej parafii po pielgrzymce do Włoch „Śladami Świętych” zrodziło się pragnienie utworzenia grupy czcicieli Świętego Ojca Pio, której opiekunem jest ks Czarek. Zapraszamy wszystkich chętnych, którym bliska jest duchowość Ojca Pio na spotkania modlitewne i formacyjne, które odbywają się raz w miesiącu po wieczornej Mszy Świętej w następujących terminach :

20 listopada 2019 r.
18 grudnia 2019 r.
18 lutego 2020 r.
18 marca 2020 r.
15 kwietnia 2020 r.
20 maja 2020 r.
17 czerwca 2020 r.

Przyjmij zaproszenie Świętego Ojca Pio.

 

Osoby kontaktowe: ks. Jakub Orzechowski oraz Jacek Kałuża