Czciciele Świętego Ojca Pio

„Grupy modlitwy to dar, który pozostawił nam Ojciec Pio.
Zostały one założone, aby być na świecie jaśniejącymi pochodniami”
(Święty Jan Paweł II)


Grupy modlitwy zaczęły powstawać w związku z apelami papieża Piusa XII w obliczu potrzeb duchowych ówczesnego społeczeństwa. Ojciec Pio, pokorny kapucyn z San Giovanni Rotondo, znając wartość i konieczność modlitwy, przyjął apel papieża i zainicjował powstanie „Grup Modlitwy”, aby modlitwą zwyciężać zło na świecie. Pierwsze grupy modlitwy ojca Pio powstałe we Włoszech w 1947 roku , są obecne dzisiaj w 34 krajach świata, skupiają około pól miliona osób. Zapewniają one swoim członkom rozwój duchowy i formację. Ich założyciel nakreślił następujący program duchowy: „Jeśli jesteście moimi dziećmi, módlcie się co wieczór w gronie rodzinnym. Odmawiajcie święty różaniec ku czci Madonny. Raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie różaniec , uczestniczcie pobożnie we Mszy świętej, słuchajcie i rozważajcie słowo Boże i żyjcie nim; przystępujcie do Komunii Świętej, adorujcie jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie.” Grupy Modlitwy, jak je określał sam Ojciec Pio, są szkołami wiary, ogniskami miłości,  w których przebywa sam Chrystus, gdy ich członkowie gromadzą się na modlitwę, braterską ucztę miłości pod kierunkiem swych pasterzy i kierowników duchowych.

Zgodnie z obowiązującym statutem członkowie Grupy kierują się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio takimi jak:

* pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła Katolickiego

* posłuszeństwo papieżowi i biskupom,
których rzecznikiem duchowym jest kapłan-dyrektor mianowany przez biskupa diecezjalnego

* życie zgodne z wiarą

* czynne uczestnictwo w życiu liturgicznym i sakramentalnym

* praktykowanie czynnej miłości niosącą ulgę cierpiącym i potrzebującym

* obecność w społeczności ludzkiej przez czynną miłość zgodnie z nauką społeczną kościoła.
Obecnie w Polsce działa ponad 200 Grup. W naszej parafii po pielgrzymce do Włoch „Śladami Świętych” zrodziło się pragnienie utworzenia grupy czcicieli Świętego Ojca Pio. Zapraszamy wszystkich chętnych, którym bliska jest duchowość Ojca Pio na spotkania modlitewne i formacyjne.

 

Osoby kontaktowe: ks. prob. Józef Więcek oraz Jacek Kałuża