Bractwo Trzeźwości

Bractwo Trzeźwości jest grupą ludzi dobrej woli pragnących szerzyć ideę trzeźwości w życiu osobistym i społecznym. Bractwo skupia ludzi, którym leży na sercu dobro drugiego człowieka, naszej parafii i całego narodu polskiego. Hasło: „Przez dobrowolną, całkowitą abstynencję wielu do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich”.

Poprzez abstynencję chcemy dążyć do uzdrowienia obyczajów społecznych, a poprzez to –  do moralnego odrodzenia społeczeństwa. Nasza grupa liczy sobie 70 osób, a spotkania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca.