» Galeria » Rok 2023 » Uroczystość ku czci
Świętego Tarsycjusza

Uroczystość ku czci
Świętego Tarsycjusza