» Galeria » Rok 2023 » 25-lat kapłaństwa
ks. proboszcza Józefa

25-lat kapłaństwa
ks. proboszcza Józefa