Słowo Arcybiskupa w związku
z otwarciem Domu Nazaret
w Piekarach Śląskich
03.02.2024

SŁOWO W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM DOMU „NAZARET”
W PIEKARACH ŚLĄSKICH

 

Siostry i Bracia, 
Drodzy diecezjanie,

 

„Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa: jest to szkoła Ewangelii. Tutaj przede wszystkim uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać głębokie i tajemne znaczenie tego bardzo prostego, pokornego i jakże pięknego objawienia się Syna Bożego”.

To słowa z przemówienia św. papieża Pawła VI, wygłoszonego przed laty
w Nazarecie. Przywołuję je z okazji otwarcia i poświęcenia Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowego „Nazaret” w Piekarach Śląskich. Uroczystość ta odbyła się w święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2024 roku.

Chciałbym, aby piekarski „Nazaret” był prawdziwą szkołą Ewangelii.
Aby wszystko, co tam się będzie działo – rekolekcje, spotkania formacyjne, dni skupienia, warsztaty, wykłady – przybliżało nas do Ewangelii i napełniało jej duchem; aby dawało nam siłę do życia Dobrą Nowiną na co dzień.

Mam nadzieję, że to miejsce przyczyni się również do rozsławienia sanktuarium piekarskiego nie tylko w naszej archidiecezji, ale i poza jej granicami. „Nazaret”, zlokalizowany między piekarską bazyliką a piekarską kalwarią, serdecznie zaprasza
w swe gościnne i eleganckie progi zarówno pielgrzymów, jak i turystów.  Teraz będziemy mogli zatrzymać się w Piekarach na dłużej, i to w bardzo dobrych warunkach,
aby medytować Mękę Chrystusa i wierną postawę Maryi, Matki sprawiedliwości i miłości społecznej.

Troski o ten dom podjęła się Caritas naszej archidiecezji, instytucja sprawdzona
i godna zaufania.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przez lata przyczyniali się do powstania „Nazaretu”, przekazując pieniądze na jego budowę oraz otaczając to dzieło swoją modlitwą i wspierając duchowymi ofiarami. Dziękuję diecezjanom za hojne
i systematyczne wspieranie darem materialnym, a  abp. Wiktorowi, któremu bardzo zależało na powstaniu tego ośrodka, za ogromne zaangażowanie w  jego budowę.
Zapraszam do korzystania z tego pięknego miejsca. Zapraszam was do Domu.
Do Nazaretu!

Z modlitwą i błogosławieństwem
Wasz biskup Adrian

 

Katowice, 2 lutego 2024 roku
VA I-7/24
Ad LP 6-1962/24

 

Fot. Magdalena Lubecka /Foto Lubecki