Słowo Arcybiskupa na
Światowy Dzień Ubogich
11.11.2023

Ksiądz Arcybiskup Adrian Galbas dzieli się z nami swoim słowem z okazji VII Światowego Dnia Ubogich.

 

Siostry i Bracia,
w tym roku już po raz siódmy będziemy obchodzić Światowy Dzień Ubogich. Tym
razem Ojciec Święty Franciszek zaprasza nas do refleksji nad postawą
starotestamentalnego Tobiasza, który nie odwrócił twarzy od biednego (por. Tb 4,7).
Światowy Dzień Ubogich nie jest po to, abyśmy przez jeden dzień przypomnieli
sobie o ubogich i im pomogli, lecz przeciwnie – by uświadomił nam, że ubogich zawsze
mamy obok siebie (por. J 12,8) i że są oni niezwykle ważną cząstką Kościoła. Jak pięknie
napisał Papież Franciszek: „Ubodzy są ludźmi, mają twarze, historie, serca i dusze.
Są braćmi i siostrami ze swoimi zaletami i wadami, jak wszyscy inni, i ważne, aby wejść
w osobistą relację z każdym z nich” (Orędzie na VII ŚDU, 7).
Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizacjach świeckich
i kościelnych, które działają na terenie archidiecezji katowickiej i które każdego dnia
konkretnie pomagają ubogim, wchodząc z nimi w relacje i widząc w nich ludzi.
Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w wielu wydarzeniach,
przygotowanych z tej okazji w różnych miejscach archidiecezji.
Z modlitwą i błogosławieństwem

Wasz biskup Adrian

Katowice, 10 listopada 2023 r.
VA I-74/23