Podziękowanie Arcybiskupa
dla kobiet i dziewcząt
27.08.2022

 

SŁOWO WDZIĘCZNOŚCI METROPOLITY KATOWICKIEGO
PO PIELGRZYMCE KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH

 

Drodzy Diecezjanie! Drogie Siostry i Bracia!

W miniony poniedziałek, nazajutrz po pielgrzymce kobiet do Matki Bożej Piekarskiej, wspominaliśmy w liturgii Kościoła Najświętszą Maryję Pannę Królową. W Słowie Bożym
rozważaliśmy w tym dniu m.in. fragment Drugiego Listu św. Pawła do Tesaloniczan, w którym Apostoł Narodów zawarł następującą zachętę: „Bracia, zawsze winniśmy Bogu za was
dziękować, co jest rzeczą słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u każdego z was się pomnaża” (2Tes 1,3). Słowa te odnosimy dzisiaj do piekarskich pątniczek,
naszych Sióstr, które tydzień temu spotkały się z Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

 

Drogie Pątniczki!

Dziękujemy zarówno Wam za modlitewne czuwanie na piekarskiej kalwarii, jak i wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób, przede wszystkim modlitwą, wspierały
organizację i przebieg kolejnej stanowej pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich. Podziękowanie kierujemy do sióstr karmelitanek z Polski i zza granicy, które wyprosiły
właściwą pogodę, otwierając nad Piekarami okno bezdeszczowej pogody. Słowa wdzięczności przekazujemy również duszpasterzom, spowiednikom, nadzwyczajnym szafarzom Komunii
św., pracownikom Urzędu Miasta Piekary Śląskie, służbom, przedstawicielom różnych podmiotów życia społecznego i wolontariuszom.

 

Drogie Siostry!

Nie zapominajcie, że jesteście zaproszone do realizacji codziennych zadań w pokoju Chrystusa. Życzę Wam, aby w Was i przez Was spełniały się słowa franciszkańskiej modlitwy o pokój:

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, 
abyśmy siali miłość, tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam, gdzie panuje krzywda;
jedność, tam, gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam, gdzie panuje błąd;
wiarę, tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam, gdzie panuje rozpacz;
światło, tam, gdzie panuje mrok;
radość, tam, gdzie panuje smutek”.

 

Wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii życzę błogosławionej, rodzinnej niedzieli i udzielam pasterskiego błogosławieństwa:
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

 

 


† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

Katowice, 22 sierpnia 2022 r.
VA – 58/22