Podziękowanie księdza Arcybiskupa
po pielgrzymce
04.06.2022

 

SŁOWO WDZIĘCZNOŚCI METROPOLITY KATOWICKIEGO
PO PIELGRZYMCE MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW
DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ

 

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!

 

Pobożność maryjna w naszej archidiecezji – zróżnicowana w formach i głęboka  w religijnych motywacjach – nabrała szczególnego charakteru w piekarskim sanktuarium ku czci Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Przed tygodniem, w ostatnią niedzielę maja, pielgrzymi potwierdzili swoją obecnością na piekarskiej Kalwarii, że ich pobożność wypływa z wiary i miłości do Jezusa Chrystusa, a także z rozumienia zbawczej misji, którą Bóg powierzył Maryi, Matce naszego Zbawiciela i – na płaszczyźnie łaski – Matce każdego z nas.

Wyrazy wdzięczności za liczny udział w pielgrzymce kieruję do wszystkich pątników, szczególnie do wielopokoleniowych wspólnot rodzinnych, wyrażonych jednością dziadków, ojców i synów. Dziękuję reprezentantom ruchów i grup parafialnych, nadzwyczajnym szafarzom Komunii św., ministrantom, a także przedstawicielom wielu branż zawodowych na czele z pracownikami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy  w modlitwie towarzyszyli wdowom i rodzinom tragicznie zmarłych górników z kopalń Pniówek i Zofiówka. Duszpasterzom dziękuję za organizację pielgrzymek pieszych  i parafialnych wyjazdów do Piekar Śl. oraz za posługę spowiedzi św. dla pielgrzymów. Jesteśmy wdzięczni papieżowi Franciszkowi za pozdrowienie pielgrzymów w czasie modlitwy południowej i udzielone nam błogosławieństwo.

 

Bracia i Siostry! Nasze pielgrzymowanie przebiegało spokojnie i bezpiecznie. Szczęśliwie wróciliśmy do swoich rodzin. Nie zawiodły warunki pogodowe. Bóg zapłać siostrom karmelitankom, które od kilku miesięcy wspierały piekarskich pielgrzymów serdeczną modlitwą. Umocnienie w wierze, nadziei i miłości, wypływające ze słuchania Bożego słowa i sakramentów świętych, niech sprzyja naszemu wzrostowi w osobistej świętości i budowaniu na co dzień międzyludzkich relacji w pokoju, którego Dawcą jest zmartwychwstały Chrystus. Pamiętajcie, jesteście „posłani w pokoju Chrystusa”.

Na pełnienie tej misji z otwartością na dary Bożego Ducha z serca wszystkim błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

Katowice, 1 czerwca 2022 r.
VA I – 49/22

 

 

+ Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki

 

Zdjęcie: Roman Koszowski / Foto Gość