Podsumowanie roku 2021 przez
ks. proboszcza
01.01.2022

Drodzy Parafianie!

 

Stajemy na progu nowego roku. Z wiarą i ufnością patrzymy w przyszłość, o którą troszczymy się każdego dnia, wierząc, że będzie to dobry czas.

Pragnę wszystkim Wam życzyć Bożego błogosławieństwa, które jest tym, czego nam najbardziej potrzeba. W nim mieści się wszystko i zdrowie, i pomyślność, i dobroć, i miłość. Wszystko czego każdy z nas bardzo potrzebuje.

Dziękuję Panu Bogu za rok miniony, bo niewątpliwie był darem. Życie to dar i dany nam czas, to też wielki dar.

Dużo się działo w naszej wspólnocie, w naszych rodzinach. 2021 rok, był kolejnym pod znakiem pandemii i chociaż już przyzwyczailiśmy się trochę do tej rzeczywistości, ciągle zmagamy się z tym, co ona niesie. Dla wielu z nas był to czas wyjątkowo trudny, czas walki z chorobą, czas pożegnania tych, którzy odeszli i to zarówno przez koronawirusa jak i wiele innych chorób, czy zdarzeń losowych. Dziękuję, że dzieliliście się tymi troskami, że prosiliście o modlitwę. W ten sposób buduje się wyjątkowa więź i wspólnota ludzi, którzy w trudnych momentach wspólnie stają przed Panem i składają wszystkie troski w Jego ręce.

Rok 2021 był też czasem wielu dobrych i radosnych doświadczeń, które przeżywaliśmy jako wspólnota parafialna oraz tych, które miały miejsce w Waszych rodzinach, a którymi tak chętnie dzieliliście się z nami kapłanami.


 

Jaki był rok 2021 w parafii na Górnym?

Mijający rok przebiegał pod hasłem „Eucharystia daje życie –Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Kierował naszą uwagę na ogrom łaski, jaki niesie Eucharystia. Cieszę się, że w naszej świątyni codziennie sprawowane były Msze św. w tradycyjnych godzinach i kościół nigdy nie był pusty. Statystycznie Mszy św. było więcej, niż rok temu. Wielu z Was przychodziło na Eucharystię i wielu zamawiało intencje za swoich bliskich, tych żyjących oraz zmarłych. Globalnie patrząc, ludzi uczestniczących w Eucharystii jest teraz mniej. Wielu parafian nie odczuwa już potrzeby  uczestniczenia w tym Misterium. Ale są też tacy, którzy bardziej niż kiedyś czują potrzebę czerpania sił z Mszy św. i ofiarowania jej w ważnych intencjach. Pamiętajmy, że Msza św. to największy dar jaki otrzymujemy, w niej sam Bóg ofiarowuje nam siebie, przybliżając nas do tajemnicy zbawienia.

Miniony rok, był też rokiem św. Józefa. Ten wyjątkowy patron, którego wizerunek mamy w pięknym witrażu, przypominał nam o rodzinie, zatroskanym rodzicielstwie, czystej miłości i trosce o drugiego człowieka, solidnej, uczciwej pracy a także o uświadamianiu sobie naszego przemijania i przygotowaniu do dobrej śmierci. Pragnę nadal polecać św. Józefowi całą wspólnotę, nasze rodziny, by nieustannie czuwał nad nami i pomógł budować dobre relacje oparte na prawdziwych uczuciach i służeniu sobie nawzajem.

W minionym roku realizowaliśmy jako parafia wszystkie duszpasterskie zadania. Spotykały się wszystkie parafialne grupy osób dorosłych, odbywały się formacje ministrantów, dzieci, młodzieży i kandydatów do bierzmowania. Powstała nowa grupa 25+ gromadząca osoby młode a już pracujące. Dokonano także reorganizacji grupy Żywego Różańca. Ponieważ Róże Różańcowe były niekompletne (część osób tworzących je zmarła), powstały nowe Róże składające się z 20 osób każda. Co miesiąc Róże mają swoje spotkania formacyjne z wymianą tajemnic. Na chwilę obecną mamy  Róże: Św. Józefa, Św. Rity i św. Ojca Pio. Trwają zapisy do kolejnej Róży – św. Antoniego – zachęcam do dołączenia do tej grupy modlitewnej i podjęcia tej codziennej modlitwy.

Podobnie odbywały się też spotkania seniorów organizowane przez parafialny Caritas, przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnie Razem” i Radą Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedla Tysiąclecia.

W styczniu ze względu na ograniczenia pandemiczne nie było rodzinnego kolędowania, natomiast kolędy zaprezentowała parafialna schola. Kolędy przy żłóbku śpiewaliśmy także w ramach spotkania wtorkowej grupy modlitewnej.

W lutym odbył się w naszej parafii Dzień Chorego, w którym osoby chore i starsze przystąpiły do Lourdzkiego błogosławieństwa udzielanego Najświętszym Sakramentem. Ze względu na surowe obostrzenia, nie udzielano sakramentu chorych.

W marcu rozpoczęliśmy kolejną Duchową Adopcję Dziecka Poczętego – zdeklarowani parafianie podjęli 9-cio miesięczną modlitwę w intencji nienarodzonych dzieci.

Tegoroczny Wielki Post, minął także pod znakiem pandemii i wprowadzał dosyć surowe ograniczenia, nie odbyły się więc rekolekcje.W ich miejsce powstał projekt pt. 40 dni wspólnej walki o zbawienie, w którym udział mógł wziąć każdy chętny. Polegał on na przesyłaniu na parafialnego maila fragmentu Pisma św. wraz z krótkim komentarzem. Parafianie przesyłali swoje przemyślenia, rozważania i każdego dnia wybrany fragment z komentarzem pojawiał się na parafialne stronie internetowej. Było to swego rodzaju wspólne tworzenie i przeżywanie bardzo osobistych rekolekcji. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w to postne rozważanie.

W Wielkim Poście odbyło się także Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez młodzież, ministrantów i szafarzy, niestety dla wąskiego grona odbiorców – na ile pozwalały na to ograniczenia pandemiczne.

W maju, ku naszej ogromnej radości, otrzymaliśmy od ks. Arcybiskupa Skworca przedłużenie zgody na całodzienną adorację w Kaplicy Miłosierdzia. Miejsce to gromadzi wiele osób, które o różnych porach dnia, przychodzą modlić się przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Zachęcam każdego z Was do wstąpienia na chwilę osobistej rozmowy z Panem Jezusem. Pamiętajmy, że On czeka na każdego człowieka i zawsze ma otwarte ramiona dla swoich dzieci.

W jedną z majowych niedziel gościliśmy w naszej parafii młodzieżowy zespół, który upiększał nasze modlitwy grą pieśni Maryjnych na góralską nutę. Był to taki piękny majówkowy akcent, na cześć Bożej i naszej Matki – Maryi.

W okresie od lutego do czerwca w naszej wspólnocie swój staż klerycki odbył kleryk Szymon Grieger. Kapłańskiego życia uczył się przy ołtarzu, we wspólnotach parafialnych a także przez krótki moment w izolacji – podczas służby w szpitalu, na oddziale covidowym, gdzie pomagał chorym. Obecnie kleryk Szymon przygotowuje się do święceń diakonatu, polecamy go modlitwie wszystkich.

Tradycyjnie w czerwcu obchodziliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Procesja odbyła się wokół naszej  świątyni z zachowaniem norm sanitarnych. Także w czerwcu udało się zorganizować pielgrzymkę parafialną do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.

Podobnie jak rok temu nie odbyły się parafialne festyny, jako że generują one duże skupiska ludzi, zrezygnowaliśmy z ich organizowania. Ufam, że to się zmieni i nadejdzie taki czas, kiedy będziemy mogli spotykać się bez ograniczeń i lęku o siebie nawzajem.

W sierpniu grupa św. Ojca Pio wyjechała na rekolekcje do Winowa. Z końcem miesiąca pożegnaliśmy ks. Michała Stefana, który po pięciu latach służby w naszej parafii, został skierowany do pracy jako wikariusz w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Jastrzębiu Zdroju. Kapłańską służbę w naszej parafii podjął ks. Damian Szostok.

W pierwszą niedzielę września radowaliśmy się odpustem parafialnym. W nasze doroczne parafialne święto, składaliśmy wszystkie sprawy w ręce naszej patronki Maryi Piekarskiej.

Także we wrześniu w naszej świątyni miał miejsce premierowy koncert „Szukając Oblicza”. Był to muzyczno-wizualny projekt ewangelizacyjny, opowiadający historię chusty z Manopello, Męki Pana Jezusa i cudu Zmartwychwstania. Przygotowała go grupa Herd – składająca się między innymi z obecnych i byłych parafian.

W miesiącu listopadzie swoje święto obchodzili ministranci. Pod patronatem św. Tarsycjusza modliliśmy się za nich i ich rodziny. Podczas Mszy św. do grona kandydatów na ministrantów przystąpiło czterech chłopców, dwóch ministrantów otrzymało kolejny stopień. Cała zaś służba liturgiczna odnowiła przyrzeczenia ministranckie. Służba ołtarza przygotowała też przedstawienie dla swoich najbliższych opowiadające o św. Dominiku Savio.

Tradycyjnie pod koniec listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla odbyło się wyjątkowe nabożeństwo, podczas którego wspominaliśmy i modliliśmy się za zmarłych Parafian, których pożegnaliśmy w ostatnim roku. W każdym miesiącu odprawiane były też Msze św. za tych parafian, którzy odeszli do Pana w okresie danego miesiąca.

Regularnie sprawowane były Msze św. w intencji Ojczyzny, Parafian, dusz w czyśćcu cierpiących oraz parafialnych grup duszpasterskich a od maja do października gromadziliśmy się na  Mszach św. Fatimskich, połączonych z modlitwą różańcową i procesją wokół świątyni. Przez cały rok miały też miejsce wtorkowe modlitwy wieczorne oraz codzienna koronka do Miłosierdzia Bożego.

8-go grudnia w Godzinie Łaski odprawiona została Msza św., w której polecaliśmy Niepokalanemu Poczęciu NMP wszystkie sprawy parafii, parafian i wszystkich rodzin.

Podobnie jak rok temu w okresie adwentu rozpoczęliśmy sprawowanie Mszy św. w intencji Parafian poszczególnych bloków. Planowaliśmy także odwiedziny kolędowe na zaproszenie, co zostało przyjęte przez Parafian z ogromną życzliwością. Jednak ze względu na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem, odwiedziny zostały zawieszone. Parafianie bardzo chętnie przychodzą na Msze św. sprawowane w ich intencji w ramach kolędy. W tym roku także można zabrać do domu kolędowy zestaw z modlitwą, wodą święconą i kredą. W tym miejscu pragnę gorąco podziękować za tak liczne pragnienie spotkania z kapłanami i Bożym błogosławieństwem, za udział we Mszach św., za każdą życzliwość, składane ofiary kolędowe i okazywaną troskę. Dziękuję także za zrozumienie tej sytuacji, która pozbawiła nas możliwości spotkania w domach.

Ogromną radością jest dla mnie fakt, że przez cały rok odbywały się wszystkie okolicznościowe nabożeństwa. Bez ograniczeń udzielaliśmy także sakramentów. Chrzest św. przyjęło 45 dzieci, bardzo często chrztu udzielano w czasie dodatkowych Mszy św. o które prosili rodzice w trosce o swoje dzieci i rodziny.

Do pierwszej Komunii św. przystąpiło 61 dzieci z 3 klasy. Dzieci przystąpiły do sakramentu w małych grupach i w różnych terminach, tak by było to bezpieczne dla nich i bliskich.

Także 8 dzieci w wieku przedszkolnym przystąpiło do wczesnej Komunii św. Dziękuję wszystkim rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za dojrzałość duchową i troskę o dobre wychowanie swoich pociech.

Do bierzmowania przystąpiło 71 młodych osób ze szkół muzycznej, plastycznej i podstawowej. Gorąco polecam tę grupę Waszej modlitwie i uwadze. W świecie, gdzie młodość nie zawsze chodzi w parze z modlitwą i pragnieniem Boga, pamiętajmy by pomagać tym młodym ludziom w kształtowaniu moralnej osobowości, w uwrażliwianiu na drugiego człowieka także przez pryzmat Bożej miłości. Pragnę także wspomnieć, że jedna osoba dorosła, w pełni świadomie i z ogromnym zaangażowaniem przystąpiła do sakramentów chrztu św., Komunii św. i bierzmowania. Tym samym dała piękne świadectwo dojrzałej wiary.

Bogu dzięki w tym roku praktycznie cały czas życie parafialne toczyło się normalnym torem. Mimo pandemicznej rzeczywistości parafia funkcjonowała stabilnie i większość wydarzeń odbyła się jak zazwyczaj. Oczywiście wszystko dostosowane było do bieżącej sytuacji i przy zastosowaniu obowiązujących norm sanitarnych i obostrzeń. W tym miejscu dziękuję wszystkim za troskę o siebie nawzajem i dostosowywanie się do obowiązujących wymogów. Wiem, że dla wielu są one uciążliwe, dlatego tym bardziej jestem wdzięczny za postawę szacunku do drugiego człowieka. Jednocześnie proszę o to, by nie łamać tych zasad i nie forsować na siłę własnego zdania. Każdy z nas ma jakąśopinię na ten temat i nie z wszystkim musi się zgadzać, ale kościół jest miejscem, gdzie tym bardziej ta troska o bliźniego powinna być odczuwalna. Tego się przecież tutaj uczymy, tę naukę daje nam sam Pan Jezus. Nasza wiara opiera się na miłości – to ona jest pierwszym i największym przykazaniem jakie daje nam Jezus. Czym więc będzie nasz pobyt tutaj w świątyni, we wspólnocie Kościoła, gdy zapomnimy o tej osobie, która siedzi obok?

Panu Bogu Wszechmogącemu i Maryi Piekarskiej naszej patronce, składam podziękowanie za te wszystkie przeżyte chwile, za to że nasza świątynia, żyła ogniem serc ludzi tutaj przychodzących. Dziękuję, że mają nas w nieustannej opiece, że strzegą i chronią nas, nasze rodziny, całą parafialną wspólnotę.

W tym trudnym czasie pandemii, społecznych niepokojów, zagrożenia pokoju na świecie, i często przeróżnych form przemocy, składam naszą Parafię w ręce Boga i Maryi i wszystkich świętych, w sposób szczególny tych, którzy naszej parafii patronują.

Polecam także sprawy przyziemne, które są nieodłączną częścią naszego funkcjonowania. Wszystko co stanowi wymiar materialny – naszą świątynię, jej wyposażenie, otoczenie, a także osoby zaangażowane – pracowników, wolontariuszy, dobrodziejów. Proszę o światło Ducha Świętego w mądrych i gospodarnych działaniach na rzecz parafii. Byśmy wspólnie zarówno duszpasterze jak i cała wspólnota parafialna z odpowiedzialnością i troską dbali o ten Boży Dom.

W tym miejscu pragnę podziękować za Waszą ofiarność. Za troskę, która przekłada się zarówno na dobre słowo, pomoc w różnych sytuacjach jak i na dbałość o parafialne finanse. Dzięki Waszym otwartym sercom i datkom, które składaliście na rzecz kolekty specjalnej w kościele, czy też w postaci przelewów na parafialne konto, oraz na rzecz fundacji, mogliśmy kontynuować modernizacje w kościele i jego otoczeniu.

Datki Parafian zostały w całości przeznaczone na remonty, modernizacje, a także na bieżące opłaty za media i koszty funkcjonowania.

Pragnę również gorąco podziękować wszystkim fundatorom za ofiary złożone na wykonanie kapliczek różańcowych, które budowane są wokół świątyni.

Podziękowanie składam także wszystkim fundatorom renowacji tabernakulum, które po wielu latach zostało odnowione i otrzymało nowy blask.

Dziękuję za całą pomoc okazywaną naszej Parafii, za każde dobro przez Was świadczone. Polecamy modlitwie i dalszej życzliwości każde przedsięwzięcie tu realizowane. Przypominam, że w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.00 odprawiana jest Eucharystia, podczas której modlimy się przez Niepokalane Serce Maryi w intencji wszystkich naszych dobroczyńców oraz ich rodzin. Bóg zapłać!


 

Co planujemy w przyszłości?

Każde parafialne wydarzenie, każdą inicjatywę, wszystkie działania duchowe i materialne, które czekają nas w nowym roku,składam w ręce Pana Boga bo tylko w ten sposób można w ogóle mówić o jakichkolwiek planach. Bez Jego wsparcia najmniejsza rzecz nie ma prawa bytu.

W nowym roku w dekanacie Katowice – Załęże, do którego przynależymy, odbędą się wizytacje kanoniczne. Nasza parafia będzie wizytowana jako pierwsza, już na początku lutego. Wydarzenie to ma miejsce raz na 6 lat. Ze względu na pandemię czas ten się nieco wydłużył. Jest to ważne wydarzenie w parafii, podczas którego będzie miała miejsce uroczysta Msza św. celebrowana przez ks. bpa Olszowskiego. Wydarzenie to polecam pamięci modlitewnej.

Z nadzieją spoglądam w przyszłość, ufam, że ten maleńki kościółek będzie ostoją dla wielu, w tych nie do końca przyjaznych czasach. Proszę o to, by każdy Parafianin, pamiętał o tym, co w życiu istotne, byśmy nie tracili wiary i nie odcinali korzeni od cywilizacji budowanej na prawdziwych wartościach- wierze i miłości.

 Moim pragnieniem jest byśmy mogli nadal upiększać naszą świątynie. By realizowane modernizacje służyły wszystkim tu przychodzącym. By każdy czuł się jak w dobrym, przytulnym domu, do którego chce się wracać i oddawać w ramiona Matki Bożej i Boga Ojca.

W ramach prac modernizacyjnych planuje się: wykończenie, ściany murowanej z oknami, znajdującej się przed kościołem, wykonanie oświetlenia pozostałych witraży, dokończenie budowy kapliczek różańcowych, wykonanie groty Maryjnej, budowa nowych konfesjonałów, wykonanie zadaszenia nad wejściem do zakrystii, remont zewnętrznych schodów przy zakrystii, remont toalety pod zakrystią, remont salki ministrantów, wykonanie ogrzewania podłogowego w miejscach gdzie znajdują się ławki. Remont całej posadzki z montażem ogrzewania podłogowego nie jest możliwy ze względu na ogromny koszt, a także na obciążenie stropu podziemi kościoła.


 

Zestawienie wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych

 1. W minionym roku 2021,wykonane zostały następujące remonty i inwestycje:
 • remont schodów prowadzących na chór organistowski;
 • remont posadzki na chórze organistowskim;
 • wykonanie ogrzewania podłogowego na chórze organistowskim;
 • remont schodów pomiędzy zakrystią główną a ministrancką;
 • wykonanie patio – miejsca pod chmurką do spotkań grup w okresie letnim, z możliwością grillowania, w tym ławy drewniane, stoły, oświetlenie i grill;
 • wykonanie śmietnika do segregacji śmieci i odpadów;
 • zakup i montaż kamery stałej do transmisji Mszy św. i nabożeństw;
 • wykonanie ściany przesuwnej przed wejściem do kościoła z możliwością zamykania i otwierania;
 • wykonanie ściany murowanej przed wejściem do kościoła, wraz z zakupem i montażem okien;
 • zakup i instalacja nowego nagłośnienia pod zadaszeniem – przed kościołem.

Wszystkie te przedsięwzięcia zrealizowano dzięki hojności Parafian i osób z spoza parafii, które ofiarowują środki na te cele. Remonty dofinansowały także następujące instytucje: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. i Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz dwaj anonimowi sponsorzy – osoby prywatne.

 1. Dzięki Parafianom – fundatorom wykonaliśmy renowację tabernakulum – części wewnętrznej i zewnętrznej. Dokonano także złocenia puszki, w której umieszcza się Najświętszy Sakrament w Kaplicy Miłosierdzia.
 2. Wokół naszej świątyni rozpoczęliśmy budowę kapliczek różańcowych, przedstawiających wszystkie cztery tajemnice różańcowe: radosne, światła, bolesne i chwalebne – razem 20 scen z życia Pana Jezusa. Rzeźby w kapliczkach oraz projekt kapliczek wykonywane są przez naszą parafiankę Grażynę Grzegorek, jako wotum za łaskę zdrowia, budowa kapliczek wykonana jest przez p. Leszka Gorzkowskiego oraz p. Jacka Tomaszewskiego. 20 kapliczek, które powstają wokół świątyni, ufundowali Parafianie oraz jedna osoba spoza parafii.  
 3. Ponieważ parafia sama drukuje cotygodniowe gazetki w roku 2021 zakupiona została nowa kserokopiarka, która zastąpiła stary wysłużony sprzęt. Nowa kserokopiarka pełni także funkcję drukarki z możliwością podłączenia do komputera za pomocą sieci wi-fi. Zakupił ją anonimowy sponsor.
 4. Ponadto dzięki ofiarności Parafian i nie tylko, parafia płaciła na bieżąco wszystkie rachunki za media oraz mogła opłacać zatrudnionych pracowników wraz z kosztami ubezpieczenia i podatków. Także osoby potrzebujące otrzymywały doraźną pomoc finansową. Cele charytatywne zostały zrealizowane także dzięki darowiznom, które otrzymaliśmy od: Jastrzębskiej Spółki Węglowej KOKS, oraz od Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”. Stowarzyszenie „Wspólnie Razem” pokryło koszty eksploatacji salki wraz z opłatami za media, przy organizowaniu czwartkowych spotkań seniorów i miesięcznego kursu komputerowego dla seniorów.

Jak co roku nasza Parafia wspierała także inne przedsięwzięcia działalności Kościoła. Kolekty i zbiórki przekazaliśmy na: Misje, Seminarium Duchowne, zakony kontemplacyjne, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Fundusz Obrony Życia, przekazaliśmy ofiary na jałmużnę postną, Boży Grób w Jerozolimie i potrzeby Chrześcijan w Ziemi Świętej, na Caritas Archidiecezji oraz całoroczną działalność Archidiecezjalną. Przekazaliśmy także dwie kolekty przeznaczone na renowację katowickiej katedry i jedną na remont katedralnej krypty. Parafia brała także udział w zbiórkach diecezjalnych: na Fundusz Misyjny Ad Gentes, Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia, Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w potrzebie i Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Zebrane zostały także dodatkowe zbiórki, ogłaszane na bieżąco przez ks. Arcybiskupa, na pomoc Afgańczykom, pomoc uchodźcom oraz pomoc migrantom na granicy z Białorusią.

Nasza parafia brała także udział w akcji Św. Krzysztof – 1 grosz za jeden kilometr. Zebrane środki zostały przeznaczone na zakup środków transportu na misjach.

Wszystkim Dobrodziejom i Darczyńcom raz jeszcze składam gorące Bóg zapłać za Wasze dobre, otwarte serca, za życzliwość i hojność! Życzę by ten Nowy Rok 2022 obfitował w Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne Wam łaski.

 

Szczęść Boże – ks. prob. Józef Więcek

 


STATYSTYKA ZA ROK 2021

 

CHRZTY:45, chłopców: 22,dziewcząt:23, z panieńskich dzieci: 1, z małżeństw cywilnych:6, związki bez ślubu12, osoba dorosła 1.

 WCZESNA KOMUNIA ŚWIĘTA:8, chłopców:4, dziewcząt:4

 I KOMUNIA ŚWIĘTA klasy III:61, chłopców:28, dziewcząt:33, osoba dorosła:1

 BIERZMOWANIE: 71, młodzieńców:32, panny:39, osoba dorosła 1

 MSZY ŚWIĘTYCH ODPRAWIONO: 1.524, Za Parafian:63, za dusze w czyśćcu cierpiące: 14, za dusze zalecane w wypominkach: 6

 KOMUNII ŚW. ROZDANO:52.000, komunia rozdana chorym:805, Sakrament Chorych20

 Zmarło 95 parafian, POGRZEBY:56, zaopatrzonych:16, niezaopatrzonych:40, dzieci: 0, pokropek;2, przekazy do innych parafii:39

 ŚLUBY:13, śluby z licencji0, udzielone dyspensy: 0, przekazy do innych parafii i licencje wysłane: 5