Najnowsze regulacje odnośnie sprawowania liturgii
10.10.2020

Drodzy Parafianie!

W związku z dużą liczbą nowych zakażeń i objęciem od 10 października 2020 roku całego kraju strefą żółtą, przypominamy wszystkim  o obowiązujących zasadach związanych z bezpieczeństwem epidemicznym w duszpasterstwie parafialnym:

 • Wszyscy obecni w kościele oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka)
 • W związku z dużą liczbą nowych zakażeń maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny, zbierający kolektę)
 • Obowiązek noszenia maseczek obowiązuję wszystkich stojących wokół kościoła – maksymalna liczba osób na zewnątrz to 150
 • Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje także na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę
 • Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie bierzmowania, ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę
 • Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę -> więcej TUTAJ
 • W chwili obecnej w strefie czerwonej: możliwość zajęcia tylko 50% miejsc w kościele (zarówno w czasie liturgii jak i poza nią).
 • Zgromadzenie wokół kościoła nie może przekraczać 150 osób – obowiązkowe maseczki.
 • Od 17 października 2020 roku będą obowiązywały nowe limity osób uczestniczących w uroczystościach rodzinnych
  (wesela, chrzciny, komunie, stypy):

– w strefie żółtej (obecnie całe terytorium Polski) – 75 osób
– w strefie czerwonej – 50 osób

Wspólnie módlmy się za zarażonych, a także za personel medyczny do naszej patronki Matki Bożej Piekarskiej Lekarki.

 

Tekst: Redakcja