Modlitwa
za zmarłych
„ZALECKI”
22.10.2021

Jak co roku w naszym kościele w miesiącu listopadzie, sprawowane będą Msze Święte i nabożeństwa za zmarłych zalecanych w wypominkach.

W listopadzie w intencjach tych, będą odprawiane nabożeństwa a w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych, sprawowane będą w tej intencji Msze św. Druki wypominkowe tzw. „zalecki” do wypełnienia znajdują się na stolikach z tyłu kościoła, są także dostępne tutaj na parafialnej stronie internetowej.

Wspominając słowa św. Jana Pawła II pamiętajmy w swych modlitwach i ofiarowujmy swój udział w Eucharystii za tych, którzy odeszli do Pana.

„W pobożności ludowej listopad jest miesiącem poświęconym wspominaniu wiernych zmarłych. Za nich modlimy się z ufnością, wiedząc, że — jak mówi Jezus w dzisiejszej ewangelii — «Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją» (Łk 20, 38). On dochowuje wierności przymierzu zawartemu z człowiekiem, przymierzu, którego nie może zerwać nawet śmierć.

Ta umowa, przypieczętowana Paschą Chrystusa, jest nieustannie odnawiana w sakramencie Eucharystii. W niej zatem znajduje swój najwyższy wyraz modlitwa za zmarłych. Ofiarując za nich Mszę św., wierni pomagają im w ostatecznym oczyszczeniu. Z wiarą przystępując do komunii św., umacniają więź duchowej miłości, jaka ich łączy z nimi.

Niech Najświętsza Maryja Panna w niebie wstawia się za wszystkich naszych bliskich zmarłych i umacnia w nas, ziemskich pielgrzymach, wiarę w ostateczne zmartwychwstanie, którego zadatek daje nam sakrament Eucharystii.

Św. Jan Paweł II

Klikając obrazek poniżej można pobrać karteczkę na „zalecki”, którą można następnie złożyć w zakrystii lub kancelarii w godzinach urzędowania.