Komunikat w sprawie
uroczystości NMP
Królowej Polski,
nab. majowych
oraz spowiedzi
24.04.2020

Komunikat w sprawie uroczystości NMP Królowej Polski,
nabożeństw majowych oraz sprawowania sakramentu pokuty i pojednania

 

Drodzy Księża!

1. W związku z napływającymi pytaniami informuję, iż w sprawie uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (3 maja)
należy kierować się zapisem w Kalendarzu Liturgicznym Archidiecezji Katowickiej 2020.
Równocześnie wyjaśniam, że w bieżącym roku liturgicznym uroczystość ta zbiega się z obchodem 4. niedzieli wielkanocnej i zgodnie z zasadami podanymi w Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych uroczystość maryjna powinna być obchodzona w poniedziałek, 4. maja.
Jednak na prośbę Konferencji Episkopatu Polski, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mocą dekretu zdecydowała,
że:
– uroczystość NMP Królowej Polski będzie obchodzona w sobotę, 2 maja (wieczorem 1 maja odmawiamy I nieszpory uroczystości);
– w niedzielę, 3 maja, obchodzimy 4. niedzielę wielkanocną (wieczorem 2 maja odmawiamy I nieszpory 4. niedzieli wielkanocnej).
Zmiana ta dotyczy tylko bieżącego roku.

2. Przy okazji przypominam, że zgodnie z wcześniejszymi zarządzeniami Arcybiskupa Katowickiego (potwierdzonymi w Zarządzeniu z dnia 17 kwietnia 2020 r.) nie urządzamy w parafiach osobnych nabożeństw majowych. Ksiądz Arcybiskup zachęca jednak,
by po każdej Mszy św. odmówić Litanię Loretańską. W dalszym ciągu śpiewamy też suplikacje z dodanym wezwaniem: „Abyś ludowi Twemu deszczu udzielić raczył”.

3. Praktyka wskazuje, że konieczne jest także przypomnienie, iż w parafiach nie ma możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, np. telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wszelkie środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika.

Katowice, 23 kwietnia 2020 r.
VH V – 10/20