Komunikat
Nuncjatury Apostolskiej
w Polsce

Ojciec Święty Franciszek:

1. Przyjął rezygnację biskupa Grzegorza Kaszaka z posługi biskupa sosnowieckiego.

2. Mianował administratora apostolskiego diecezji sosnowieckiej sede vacante w osobie arcybiskupa katowickiego Adriana Galbasa SAC.

 

Warszawa, 24 października 2023 roku.

+ Antonio Guido Filipazzi
Nuncjusz Apostolski

 

***

Administrator apostolski sede vacante (stolicy wakującej) mianowany jest przez Stolicę Apostolską, a jego urząd jest tymczasowy. Sprawuje władzę w imieniu papieża i zapewnia zwyczajne zarządzanie diecezją do czasu wyłonienia nowego biskupa diecezjalnego. Procedura wyłonienia nowego biskupa diecezjalnego rozpoczyna się wraz ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego.