Komunikat Metropolity Katowickiego w sprawie
sytuacji powodziowej
27.06.2020


Drodzy Diecezjanie!

W związku z sytuacją powodziową na Podkarpaciu, mając na uwadze zakres szkód
i konieczność udzielenia pomocy poszkodowanym przez Caritas tamtejszych Kościołów
lokalnych, zwracam się do wiernych archidiecezji katowickiej z serdeczną prośbą
o złożenie ofiar na pomoc tym, których domy i gospodarstwa rolne ucierpiały najbardziej.
Ofiary zostaną zebrane przed kościołami archidiecezji w niedzielę 5 lipca br.
O przeprowadzenie zbiórki proszę Parafialne Zespoły Caritas. Za każdy złożony dar
materialny, będący konkretnym gestem solidarności i miłości bliźniego – z serca płynące Bóg zapłać.
Wszystkich, którzy doświadczają tragicznych skutków powodzi, polecam Waszej
modlitwie. Módlmy się wspólnie o sprzyjającą pogodę, aby rolnicy mogli bezpiecznie zebrać
obfite plony „ziemi i pracy rąk ludzkich”.

 

Bracia i Siostry!
Podczas wakacyjnego odpoczynku nie zapominajmy o niedzielnej Mszy świętej –
„wielkiej tajemnicy naszej wiary, która daje życie”. Pamiętajmy także o przestrzeganiu
sanitarnych zasad bezpieczeństwa.
Na czas Waszych podróży, urlopów i wypoczynku udzielam pasterskiego
błogosławieństwa, zapewniam o pamięci w modlitwie, szczególnie podczas Eucharystii.

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

VA I – 56/20
Katowice, 27 czerwca 2020 r.


ZARZĄDZENIE:
1. Komunikat należy odczytać wiernym w niedzielę 28 czerwca br. w ramach
ogłoszeń duszpasterskich oraz opublikować go na stronach internetowych parafii
i w mediach społecznościowych.
2. Zebrane ofiary należy przesłać – wyłącznie przelewem bankowym – na konto
Caritas Archidiecezji Katowickiej: 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062
z dopiskiem „Powódź”.

† Adam Wodarczyk
WIKARIUSZ GENERALNY


Więcej na stronie ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ