Ważne informacje dla naszych parafian
20.03.2020

Drodzy Parafianie!

Przypominamy, że zgonie z zaleceniem Episkopatu Polski i komunikatem ogłoszonym
przez ks. arcybiskupa Wiktora Skworca, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa
wszystkie nabożeństwa, w tym Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale są odwołane!

Informujemy, że niedzielna Msza Święta z naszego kościoła będzie dostępna na naszej stronie od niedzieli rana.
Nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów bezpieczeństwa, wynikających z konieczności
ograniczenia liczebności zgromadzenia w naszej świątyni do nie więcej niż 50 osób,
dlatego prosimy, aby pozostać w swoich domach!
Zachęcamy wszystkich do wspólnoty duchowej w przeżywaniu Eucharystii w swoich domach.

Naszą świątynię można nawiedzać w indywidualnej rozmowie z Bogiem podczas
wystawienia Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.30,
zachowując przy tym należne środki ostrożności (odległość między wiernymi min. 1 metr).

Przypominamy również, że zgodnie z apelem Episkopatu Polski codziennie o godz. 20.30 modlimy się
modlitwą różańcową w intencji uwolnienia od epidemii, w intencji zakażonych i personelu medycznego.
Zachęcamy w tym czasie do łączenia się w modlitwie różańcowej w domach.

Ksiądz Arcybiskup przypomina również, iż obowiązują wszystkie wydane dotychczas akty prawne tj.:

• Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.,
• Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.,
• Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.,
• Zarządzenie Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego z dn. 14 marca br.

Wszystkie te akty dostępne są na głównej stronie naszej parafialnej strony internetowej.