Gorzkie Żale i kazanie pasyjne
na Niedzielę Palmową