Film artystyczny
Teatru Franciszka
Akatyst-Totus Tuus
13.10.2020

Teatr Franciszka, złożony w dużej mierze z młodych aktorów, wystawił w przeszłości cały szereg nawiązujących do Biblii przedstawień i musicali, takich jak „Tobiasz”, „Dawid” czy „Ewangelia według kobiet”. Tym razem artyści przygotowali film. Premiera filmu odbyła się w XX Dniu Papieskim, czyli 11 października 2020 r.  Film powstał  w poetyce „impresyjnej opowieści” jako ciąg „uruchomionych obrazów” naszej parafianki Agnieszki Jasińskiej, w które nieomal dosłownie „weszli” młodzi aktorzy Teatru Franciszka. Zachęcamy wszystkim, aby zobaczyć to artystyczne dzieło.

Tekst: Olek Matusek