Dyspensa na
31 grudnia br.
27.12.2021

O G Ł O S Z E N I E  O  D Y S P E N S I E

 

Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc, działając na podstawie kanonu 87 §1 KPK, udziela diecezjanom i wiernym przebywającym na terenie archidiecezji katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia 2021 r., ostatni dzień roku kalendarzowego 2021.

 

 

Szczęść Boże!

 

Ks. Jan Smolec
Kanclerz Kurii Metropolitalnej

 

Katowice, 23 grudnia 2021 r.

 

________________________________________________________

Kuria Metropolitalna ul. Jordana 39, 40-956 Katowice

adres do korespondencji: skr. poczt. 206, 40-950 Katowice
tel. 32 251 21 60        e-mail: [email protected]

 


Oryginał dokumentu dostępny tutaj -> Ogłoszenie o dyspensie