Dyspensa Arcybiskupa
na 30 grudnia
28.12.2022

DEKRET O DYSPENSIE
od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
w piątek 30 grudnia 2022 r.

 

Działając po myśli kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 30 grudnia 2022 r. – w liturgiczne święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa w oktawie Bożego Narodzenia.
Korzystających z dyspensy zachęcam do podjęcia czynu charytatywnego

 

 

 

† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki

Katowice, 27 grudnia 2022 r.
VE II – 9/22