Dyspensa Arcybiskupa
na 1 grudnia
24.11.2023

DEKRET O DYSPENSIE

od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych

w piątek 1 grudnia 2023 roku.

 

W związku z uroczystościami barbórkowymi i andrzejkowymi, działając zgodnie kan. 87 § 1 KPK, udzielam wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie archidiecezji katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 1 grudnia 2023 roku.

Jednocześnie tych wszystkich, którzy skorzystają z dyspensy proszę o modlitwę w intencji biednych i o przekazanie im – w miarę możliwości – adwentowej jałmużny.

Z modlitwą i błogosławieństwem

 

† Adrian Józef Galbas SAC

Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

Tekst: Archidiecezja Katowicka