V Edycja
Szkoły katechetów
parafialnych
09.01.2021

Szkoła Katechetów Parafialnych skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia własnej wiary,
a w szczególności do osób już posługujących w parafiach (liderzy, animatorzy, odpowiedzialni za grupy, wspólnoty itd.).
Obejmuje cztery semestry (po 120 godzin zajęć). W Studium można uczestniczyć:

– dla własnych potrzeb (nie trzeba zdawać egzaminów itd.);
– by zostać katechetą parafialnym (misja kanoniczna do katechezy parafialnej w archidiecezji katowickiej);

Organizacja i nadzór merytoryczny:

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach (kontakt: ks. Roman Buchta)
Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej (kontakt: Magdalena Jóźwik)

Więcej informacji i zapisy -> TUTAJ

Zapraszamy do polubienia naszych profili na FB:

Szkoła Katechetów Parafialnych

Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej

Pozdrawiamy serdecznie z modlitwą:
ks. Roman Buchta, Jolanta Cempel i Magdalena Jóźwik
Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej

Zdjęcie: Katowickie Studium Wiary – Szkoła Katechetów