Archidiecezja

Diecezja katowicka została powołana do życia bullą papieża Piusa XI „Vixdum Poloniae Unitas” z 28 X 1925 r. i została włączona do metropolii krakowskiej. Jej obszar powstał z połączenia dwóch różniących się geograficznie i historycznie części: dawnego Wikariatu Cieszyńskiego (do końca I wojny światowej był częścią zaboru austriackiego) oraz Górnego Śląska, który wcześniej należał do zaboru pruskiego. Obydwie części kościelnie podlegały dotychczas biskupowi wrocławskiemu. Papież Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” z dnia 25 III 1992 r. podniósł diecezję katowicką do rangi archidiecezji. Tworzy ona, wraz z diecezjami gliwicką i opolską, metropolię katowicką (zwaną też metropolią górnośląską). Obecnie w skład archidiecezji wchodzą 34 dekanaty podzielone na 314 parafii. Głównym kościołem diecezji jest katedra Chrystusa Króla.


BISKUPI ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

 

Arcybiskup Metropolita Katowicki – Adrian GALBAS SAC

Urodzony 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu, wyświęcony 7 maja 1994 roku, święcenia biskupie przyjął 11 stycznia 2020 roku w Ełku. Pallotyn i doktor teologii duchowości. Studiował również dziennikarstwo. W czasie dotychczasowej posługi pełnił m.in. funkcję prefekta alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie. W latach 2011-2019 był prowincjałem Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu.

Biskup pomocniczy ełcki  latach 2020-2021

BpWodarczyk

Biskup pomocniczy – Adam WODARCZYK

Urodzony 3 stycznia 1968 roku w Tarnowskich Górach, wyświęcony na kapłana 14 maja 1994 w Katowicach, święcenia biskupie przyjął 6 stycznia 2015 w Katowicach.

Tytuły i inne pełnione funkcje:

Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej. Aktualnie dodatkowo pełni urząd wikariusza generalnego oraz jest członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów w naszej Archidiecezji. Oprócz tego w Konferencji Episkopatu Polski jest  moderatorem Generalnym Ruchu Światło-Życie, członkiem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji (przy Komisji Duszpasterstwa) a także jest członkiem Krajowej Rady Misyjnej.

BpSzkudlo

Biskup pomocniczy – Marek SZKUDŁO

Urodzony 28 stycznia 1952 roku w Tychach, wyświęcony na kapłana 23 marca 1978 w Katowicach, święcenia biskupie przyjął 6 stycznia 2015 w Katowicach.

Tytuły i inne pełnione funkcje:

Wikariusz generalny, moderator Kurii Metropolitalnej oraz członek Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów w Archidiecezji katowickiej.

 

 

 


Biskup pomocniczy – Grzegorz OLSZOWSKI


Urodzony 15 lutego 1967 roku w Mikołowie, wyświęcony na kapłana 13 maja 1995 roku w Katowicach,  święcenia biskupie przyjął 13 czerwca 2018 roku.

Tytuły i inne pełnione funkcje:

Wikariusz generalny,  Moderator Kurii Metropolitarnej, Członek Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów. Odpowiedzialny za animację misyjną w archidiecezji katowickiej

zimon_damian-01

Arcybiskup Metropolita Senior –Damian ZIMOŃ

Urodzony 25 października 1934 roku w Niedobczycach, wyświęcony na kapłana 21 grudnia 1957 w Katowicach, święcenia biskupie przyjął 29 czerwca 1985 w Katowicach. Metropolita katowicki od 25 marca 1992 r.

Tytuły i inne pełnione funkcje:

Doktor teologii, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, Opiekun Duszpasterstwa Głuchych w Polsce, członek Komisji Duchowieństwa i Rady ds. Ekumenizmu KEP, członek Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Członek Rady Stałej Episkopatu Polski, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Episkopatu Polski (1989-2006), Członek Komisji Episkopatu Polski do kontaktów z Episkopatem Niemieckim, Członek Komisji Głównej II Synodu Plenarnego, Członek Narodowego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Arcybiskup Metropolita katowicki w latach 1992-2011.

skworc_wiktor-01

Arcybiskup Metropolita Senior – Wiktor SKWORC

Urodzony 19 maja 1948 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, wyświęcony na kapłana 9 kwietnia 1973 w Katowicach, święcenia biskupie przyjął 6 stycznia 1998 w Rzymie. W latach 1998-2011 biskup diecezji tarnowskiej.

Tytuły i inne pełnione funkcje:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Kościoła, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przewodniczący Zespołu ds. Finansów w Kościelnej Komisji Konkordatowej, Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec, Delegat KEP ds. Działalności w Polsce „Kirche in Not”. W Stolicy Apostolskiej jest Członkiem Kongregacji Ewangelizacji Narodów. W przeszłości delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie, przewodniczący Komisji Misyjnej KEP, przewodniczącego Rady Ekonomicznej KEP.


 

POPRZEDNI BISKUPI DIECEZJALNI
+August Hllond, +Arkadiusz Lisiecki, +Stanisław Adamski, +Herbert Bednorz

 

POPRZEDNI BISKUPI POMOCNICZY
+Teofil Bromboszcz, +Juliusz Bieniek, +Józef Kurpas, +Czesław Domin, Janusz Zimniak, Piotr Libera, Stefan Cichy, +Gerard Bernacki, Józef Kupny

 

PATRONI GŁÓWNI ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
– MATKA BOŻA PIEKARSKA – MATKA SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ, uroczystość 12 września
– ŚWIĘTY JACEK – Wyznawca, uroczystość 17 sierpnia

 

PATRONI

– ŚWIĘTA BARBARA – Dziewica Męczennica, wspomnienie 4 grudnia
– ŚWIĘTY FLORIAN – Męczennik, wspomnienie 4 maja

 

PODSTAWOWE DANE

mieszkańców: 1 496 300, katolików: 1 453 000, parafii: 321, księży diecezjalnych: 1075, księży zakonnych: 136,
osób konsekrowanych: 935, sióstr zakonnych:  820, zakonników: 23, w instytutach świeckich: 80, dziewic konsekrowanych: 12, alumnów: 117
(stan na rok 2013)