Kartka z kalendarza

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Iz 7,10-14.8,10b.

Ps 40(39),7-8a.8b-9.10.11.

Hbr 10,4-10.

Łk 1,26-38.

Liturgia dnia

Ważne!