Roraty 2017

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału we Mszach św. Roratnich: dzieci we wtorki, środy i czwartki o godz. 17.00, młodzież w piątki o godz. 18.30 a dorosłych w poniedziałki o godz. 18.30 i soboty o godz. 8.00. W ramach Rorat będzie funkcjonował tzw. „Bank dobroci”. Do kosza umieszczonego w prezbiterium będzie można przynosić słodycze, książki, zabawki, owoce i itp. Na koniec każdej Mszy św. Roratniej wśród uczestniczących dzieci będą losowane nagrody.