Konkurs fotograficzny

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym
pt.: „Kościół Matki Bożej Piekarskiej w obiektywie”. WARTO!!!

1. Organizatorem konkursu jest: Parafia Matki Bożej Piekarskiej, ul. Ułańska 13, 40-887 Katowice

2. Konkurs ma charakter otwarty, nadesłane/dostarczone prace mogą być wykonywane dowolnymi technikami i sprzętem fotograficznym oraz dowolnie przetwarzane. Ważne, by w pracach pojawił się kościół (sfotografowany z wewnątrz lub z zewnątrz). Ponadto mogą pojawić się dodatkowe elementy jak np.: obraz Matki Bożej Piekarskiej, szczegółowe elementy wystroju wnętrza, osoby modlące się, krzyż znajdujący się przed kościołem itp. Można w pracach połączyć kilka zdjęć w jednym: np. obraz Matki Bożej + osadzenie w tle bryły świątyni. Mile widziane ujęcia kościoła z różnych stron, perspektyw, przy różnym oświetleniu i pogodzie. Liczy się pomysłowość i ciekawe ujęcie tematu podkreślające specyfikę kościoła na Górnym Tysiącleciu.

3. Prace konkursowe muszą być wykonane w trakcie trwania konkursu (nie mogą to być prace archiwalne i te które już gdzieś były publikowane) i muszą być związane z tematem konkursu.

4. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 prace.

5. Prace konkursowe należy przekazać organizatorowi zarówno jako pliki w formacie JPG jak i jako odbitki fotograficzne:
o zdjęcie w formie elektronicznej należy przygotować jako dwa pliki.
* rozdzielczości co najmniej 1600×2400
* rozdzielczości 640×480 (do publikacji w internecie)
Oba pliki nagrane na podpisanej płycie CD
o odbitka fotograficzna na papierze matowym co najmniej w formacie 15x21cm

6. Prace należy składać w kancelarii parafialnej lub przesłać na adres parafii.
Wraz z pracami należy złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Niedotrzymanie powyższych zasad powoduje wykluczenie pracy z Konkursu.

7. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 31.05.2017.

8. Podczas trwania Festynu Parafialnego, który odbędzie się 11 czerwca 2017 r., będzie możliwość zagłosowania na wybranego autora zdjęć i będzie to tzw. „Nagroda publiczności”. Głosować można tylko raz, na jednego wybranego autora.

9. W konkursie zostaną przyznane następujące Nagrody Główne:
– I Nagroda Jury – Telewizor wysokiej klasy o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 32 cale.
– II Nagroda Jury – nowoczesny odkurzacz Zelmer.
– III Nagroda Publiczności – 500 złotych.
Nagrody zostaną wręczone w godzinach popołudniowo – wieczornych podczas trwania Festynu Parafialnego 11 czerwca br.

10. Nagroda Publiczności zostanie przyznana w oparciu o wyniki zsumowania głosów publiczności zebranych w trakcie trwania wystawy podczas festynu.

11. Nagrody Jury zostaną przyznane przez jury składające z osób powołanych przez Księdza Proboszcza Józefa Więcka.

12. W razie większej liczby osób biorących w konkursie, Jury przewiduje także inne nagrody i wyróżnienia.

13. Ostateczne zdanie przy rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych czy niejasnych ma Jury Konkursu pod przewodnictwem ks. Proboszcza.

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Parafii Matki Bożej Piekarskiej.

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

16. Formularz zgłoszeniowy można otrzymać w zakrystii