45 Rocznica Święceń Abp. WIKTORA SKWORCA

Pragniemy poinformować, że w czwartek 19 kwietnia arcybiskup katowicki Wiktor Skworc, razem z kapłanami wyświęconymi w 1973 roku, będzie dziękował w katedrze o godzinie 12-tej za dar powołania i 45 lat służby Kościołowi. Wszystkich kapłanów obchodzących 45. rocznicę przyjęcia święceń prezbiteratu polecamy modlitwie wiernych i za nią w imieniu rocznika święceń 1973 dziękujemy.

Niech Pan – Dobry Pasterz błogosławi Metropolicie katowickiemu i wszystkim wspominającym w tych dniach swoje kolejne rocznice święceń kapłańskich. Naszą modlitwą otoczmy także diakonów przygotowujących się do przyjęcia święceń, a także zjednoczmy się w modlitwie o nowe i święte powołania kapłańskie.

† Marek Szkudło                                 †Adam Wodarczyk
Wikariusz Generalny                          Wikariusz Generalny