Konkurs szopek bożonarodzeniowych

Tradycja przygotowywania szopek wywodzi się z czasów średniowiecznych, a inicjatorem jej był św. Franciszek z Asyżu. Ten piękny zwyczaj rozpowszechnił się w wielu krajach, a przenosząc się na grunt rodzimy – co roku podczas Parafiady Barbórkowej na Tysiącleciu Górnym ma miejsce konkurs szopek w kategorii indywidualnej i rodzinnej. Tak było i w tym roku. Godne podziwu było duże zaangażowanie zarówno wśród najmłodszych parafian, jak i trochę starszych. Szopki wykonane były różną techniką, począwszy od tradycyjnych, rzec by można rustykalnych, po nowoczesne. Duże zaangażowanie wykazali również głosujący na swoich faworytów.

Wyniki konkursu były następujące:

W kategorii indywidualnej:
I miejsce: Jakub Wysocki
II miejsce: Hanna Schewior
III miejsce: Maja Jedynak
IV miejsce: Wojciech Sebesta
V miejsce: Zuzanna Czuber
VI miejsce: Zofia Łyczko i Natalia Wysokińska
VII miejsce: Amelia Gardynik
VIII miejsce: Szymon Stępień ex aequo
VIII miejsce: Klemens Gardynik
IX miejsce: Olga Kowalczyk

Zaś w kategorii rodzinnej:
I miejsce: rodzina Żak
II miejsce: rodzina Gołuszka
III miejsce: rodzina Możdżeń
IV miejsce: rodzina Stosz
V miejsce: rodzina Bińkowskich
VI miejsce: rodzina Hibszer

Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałych parafian zachęcamy do udziału w konkursie w przyszłym roku!