Domowy Kościół

Domowy Kościół – Gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie

Cel: pogłębienie duchowości małżeńskiej oraz życia pełnią wiary.

Wspólnota Domowego Kościoła składa się z kręgów ( 4-7 rodzin, z różnym stażem życiowym). Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu.
Raz – na mszy wspólnotowej – w każdy drugi piątek miesiąca uczestniczymy w eucharystii sprawowanej w intencji całego Ruchu Światło-Życie. Drugi raz spotkania odbywają się w gronie kręgu, zazwyczaj w domach członków. Spotkania składają się z dwóch części. Pierwsza – przy kawie, jest to czas, by po prostu porozmawiać. Druga część zaczyna się modlitwą oraz rozważaniem Słowa Bożego, by potem dzielić się własnymi spostrzeżeniami. Każdy z kręgów realizuje swój poziom formacji Domowego Kościoła.

Spotkania kręgu dają możliwość wymiany doświadczeń w przeżywaniu wiary w małżeństwie oraz pomagają w rozwiązywaniu problemów z chrześcijańskim wychowaniem dzieci.

Zapraszamy!

Więcej informacji na temat Domowego Kościoła – Gałęzi Rodzinnej Ruchu Światło-Życie – można znaleźć na stronach:

Osoba kontaktowa – ks. Józef Więcek